Bình Định sẽ có 3 thành phố gồm: Quy Nhơn, An Nhơn và Hoài Nhơn

Theo định hướng quy hoạch hệ thống đô thị của Tỉnh Bình Định, dự kiến đến năm 2035, Tỉnh nhà sẽ phấn đấu phát triển đạt 3 đô thị loại I, III và 21 đô thị loại IV, V. Trong đó, thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I; thành phố An Nhơn và thành phố Hoài Nhơn là đô thị loại III.
Qua thông tin được biết… – anhthu.s77

Bài viết đầy đủ tại đây http://hiquynhon.com/binh-dinh-se-co-3-thanh-pho
Cảm ơn bạn đã đọc. Nhớ chia sẻ nếu bài viết Bình Định sẽ có 3 thành phố gồm: Quy Nhơn, An Nhơn và Hoài Nhơn hữu ích 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s