Đường hoa Thanh niên Bình Định

Những ngày qua, xung quanh từ ngã tư Vũ Bảo – Nguyễn Tất Thành đến ngã tư Vũ Bảo – Diên Hồng lúc nào cũng được giăng kín các banner “Đường hoa Thanh niên Bình Định”. Đây chính là đoạn đường mà gần đây mọi người thường kháo nhau là “Đường hoa T… – anhthu.s77

Bài viết đầy đủ tại đây http://hiquynhon.com/duong-hoa-thanh-nien-binh-di%cc%a3nh
Cảm ơn bạn đã đọc. Nhớ chia sẻ nếu bài viết Đường hoa Thanh niên Bình Định hữu ích 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s