Về Bình Định Ăn Ruột Cá Chua.

Về Bình Định Ăn Ruột Cá Chua.
Ở Bình Định, nhất là tại vùng đầm Đề Gi, có một loại cá tên gọi là cá chua.
Theo cách giải thích dân gian, gọi là cá chua không phải vì thịt của chúng có vị chua hay chúng sống trong môi trường nước chua, mà việc nuôi và đánh bắt chúng, chua như dấm vì rất khó khăn.
… – hoangphan86

Bài viết đầy đủ tại đây http://hiquynhon.com/ve-binh-dinh-an-ruot-ca-chua/
Cảm ơn bạn đã đọc. Nhớ chia sẻ nếu bài viết Về Bình Định Ăn Ruột Cá Chua. hữu ích 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s