Tập đoàn Hoa Sen đầu tư 2.000 tỉ đồng xây dựng Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội

Tập đoàn Hoa Sen đầu tư 2.000 tỉ đồng xây dựng Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội
(BĐ) – Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định (công ty con của Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen) để thực hiện Dự án Nhà máy… – minhtuanqnn

Bài viết đầy đủ tại đây http://hiquynhon.com/637-2/
Cảm ơn bạn đã đọc. Nhớ chia sẻ nếu bài viết Tập đoàn Hoa Sen đầu tư 2.000 tỉ đồng xây dựng Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội hữu ích 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s